ROBOJ 2016


již posedmé

Posted by Dawe 2016/04/23 22:01:14

RoBoJ Jeseník 2016

Chytrost, rychlost, síla, přesnost, kreativita

Soutěž proběhne v pátek 17. června 2016 v tělocvičně Gymnázia Jeseník.

Registrovat se můžete pomocí tohoto formuláře.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Registrace trvá do 9. 6. 2016 23:59 !

Bližší informace o průběhu soutěže vám budou zaslány v době přiblížení termínu soutěže.

Pravidla:

Obecná pravidla pro roboty: zde

Obecná pravidla pro LEGO roboty: zde

Robo Dance (pouze pro studenty gymnázia Jeseník)
Taneční kreace libovolného robota na hudbu (min. 90 s, max. 120 s)
Robot musí být zcela autonomní. Soutěžící může robota pouze spustit a v případě potřeby vypnout.
Robot musí dodržovat tři základní pravidla robotiky, které stanovil už Isaac Asimov.
Start - Startovní zóna – roh pódia
Konec - černý kruh uprostřed
Taneční pódium 2x2 m – bílý povrch ohraničený černou čarou
Povinné prvky:
Otočka o 720°
Kružnice
Čtverec
Trojúhelník
Hudba (hodící se k tanci)
Čas taneční kreace: 90 – 120 sekund (ne míň, ne víc)
O vítězi rozhodne porota.

LEGO Line
1. Podstatou této disciplíny je, aby autonomní robot projel co nejrychleji dráhu.
2. Dráha je vyznačena černou čarou na bílé podložce. Celou cestu od startu do cíle musí robot sledovat černou čáru. Opustí-li robot během jízdy dráhu, jízda je neplatná. Výjimkou je situace uvedená v bodě 3.
3. Pokud robot během jízdy opustí čáru na krátký okamžik a znovu se na ni vrátí, aniž by si zjevně zkrátil dráhu, taková jízda je platná.
4. Černá čára je 15 mm široká po celé dráze a je matná. Okolí čáry je bílé barvy.
5. Na dráze mohou být křížení čáry, vždy však jen kolmá.
6. Pro všechny roboty platí Obecná pravidla pro roboty a Obecná pravidla pro LEGO roboty.
7. Vzhledem k nemožnosti zajistit rovnoměrné osvětlení dráhy, mohou roboti mít na čidlech pomocné pasivní součásti, které nejsou originálními výrobky LEGO (papír, izolepa, atd.)
8. Není povoleno používat speciální sensory pro sledování čáry od firmy Mindsensor.
9. Robot nesmí využívat algoritmus zapamatování dráhy. To znamená, že si do paměti neukládá tvar a délku dráhy tak, aby při další jízdě nemusel sledovat čáru čidly a jel jen podle zaznamenaného obrazu dráhy.
10. Samotná soutěž se skládá z kvalifikační části a vyřazovacích bojů.
11. V kvalifikační části může robot jet libovolný počet jízd. Každou jízdu však pouze s jedním startem. Po vydařené i nevydařené jízdě musí soutěžící dát prostor a čas pro jízdu vždy dalším soutěžícím.
12. Ve vyřazovacích jízdách jedou vždy dva roboti každý samostatně celou dráhu. Pořadí jízd robotů určuje los. Robot, který projede dráhu rychleji, postupuje do dalších jízd.
13. Ve vyřazovacích kolech má robot možnost opravné jízdy, pokud robot vyjede mimo dráhu během prvních 5 sekund od startu.
14. Během jízdy robota nesmí soutěžící ani diváci fotografovat s pomocí blesku, nebo používat světelné zdroje, které by mohly ovlivnit jízdu robota.

LEGO Sumo
pravidla zde

LEGO Line fast track
rovná černá čára o délce min. 10 m
úkolem je projet čáru co nejrychleji bez vypadnutí

LEGO Jesenická výzva
zadání úkolu se soutěžící dozví na místě
max. 3 členná družstva
max. čas 3 hodiny (180 minut)
Potřeby:
1 základní stavebnice LEGO NXT nebo LEGO EV3
Členům týmu nesmí pomáhat v řešení nikdo další.
V době, kdy bude jeden tým zkoušet své řešení, nesmí být v prostoru soutěže nikdo další (omezení proti kopiím).
Když tým bude mít pocit, že má úkol splněný, řekne rozhodčímu.
Body se počítají za splnění úkolu, za rychlost splnění a za dílčí části úkolu
Při rovnosti bodů a času se vítězem stává tým, který úkol vyřešil dřív.
V případě rovnosti bodů i času, rozhodne dodatkový úkol

Puck collect
Pravidla Puck collect

Freestyle
Cokoliv robotického na předvedení.
O výherci a pořadí rozhodne porota.

LineFollower (nonLego)
1. Podstatou této disciplíny je, aby autonomní robot projel co nejrychleji dráhu.
2. Dráha je vyznačena černou čarou na bílé podložce. Celou cestu od startu do cíle musí robot sledovat černou čáru. Opustí-li robot během jízdy dráhu, jízda je neplatná. Výjimkou je situace uvedená v bodě 3.
3. Pokud robot během jízdy opustí čáru na krátký okamžik a znovu se na ni vrátí, aniž by si zjevně zkrátil dráhu, taková jízda je platná.
4. Černá čára je 15 mm široká po celé dráze a je matná. Okolí čáry je bílé barvy.
5. Na dráze mohou být křížení čáry, vždy však jen kolmá.
6. Pro všechny roboty platí Obecná pravidla pro roboty.
7. Robot nesmí využívat algoritmus zapamatování dráhy. To znamená, že si do paměti neukládá tvar a délku dráhy tak, aby při další jízdě nemusel sledovat čáru čidly a jel jen podle zaznamenaného obrazu dráhy.
8. Samotná soutěž se skládá z kvalifikační části a vyřazovacích bojů.
9. V kvalifikační části může robot jet libovolný počet jízd. Každou jízdu však pouze s jedním startem. Po vydařené i nevydařené jízdě musí soutěžící dát prostor a čas pro jízdu vždy dalším soutěžícím.
10. Ve vyřazovacích jízdách jedou vždy dva roboti každý samostatně celou dráhu. Pořadí jízd robotů určuje los. Robot, který projede dráhu rychleji, postupuje do dalších jízd.
11. Ve vyřazovacích kolech má robot možnost opravné jízdy, pokud robot vyjede mimo dráhu během prvních 5 sekund od startu.
12. Během jízdy robota nesmí soutěžící ani diváci fotografovat s pomocí blesku, nebo používat světelné zdroje, které by mohly ovlivnit jízdu robota.